КОТЛИ ЗА ПРЕГРЯТА ВОДА СЕРИЯ НА ТЕЧНО И ГАЗООБРАЗНО ГОРИВО


КОТЛИ ЗА ПРЕГРЯТА ВОДА СЕРИЯ НА ПЕЛЕТИ И ВЪГЛИЩА – ТВЪРДО ГОРИВО АВТОМАТИЗИРАНИ

Представяме на Вашето Внимание серия котли на прегрята вода. Котлите за прегрята вода имат широк спектър на употреба за нуждите на големи сгради или за оборудване на топлоцентрали. Широкият спектър от мощностти и работни налягания, както и модификации можещи да работят на различни горива могат да задоволят всички нужди на клиента. Предлаганите модификации за природен газ или дизел са от 145 kW до 5087 kW с работно налягане от 6 бара до 15 бара. Модификациите на пелети и ситни въглища и биомаса са от 116 kW до 3488 kW с работно налягане от 6 бара до 15 бара.

КОТЛИ НА ПРЕГРЯТА ВОДА СЕРИЯ НА ТЕЧНО ИЛИ ГАЗООБРАЗНО ГОРИВО: /ПРИРОДЕН ГАЗ-МЕТАН-ДИЗЕЛ/-ТРИХОДОВИ.

Работни Параметри на серията:

Мощностти: от 145 киловата до 5087 киловата.
Работно налягане на серията: от 6 бара до 15 бара
Гориво: Течно или газообразно

Допълнително описание на серията:

✔ Високо КПД на серията.
✔ Има удобна конструкция при високи стойности на налягане.
✔ Проектиран е да разсейва топлинното напрежение при висока температура.
✔ Изработен е с капацитет да отговаря на високи енергийни нужди.
✔ Висока икономичност.
✔ Може да се използва в системите, където има горещо масло и пара не се използва.
✔ Изработва се с компютърно проектиран дизайн и производство
✔ При продължителни работни условия и при внезапна гореща вода
✔ Траковете, осигурява висока производителност.
✔ С оптимална изолация осигурява максимална производителност.
✔ Минимални емисии на вредни газове, щадящ околната среда
✔ Осигурява висока топлинна ефективност.
✔ Осигурява икономия на гориво благодарение на специалната си конструкция.

РАЗРЕЗ НА КОНСТРУКЦИЯТА:

ТАБЛИЦА С ПРЕДЛАГАНИ МОЩОНОСТТИ:

ТИП

Мощност

[kW]

Налягане

[bar]

Котли на прегрята вода 145 6-15
Котли на прегрята вода 291 6-15
Котли на прегрята вода 436 6-15
Котли на прегрята вода 581 6-15
Котли на прегрята вода 727 6-15
Котли на прегрята вода 872 6-15
Котли на прегрята вода 1017 6-15
Котли на прегрята вода 1163 6-15
Котли на прегрята вода 1308 6-15
Котли на прегрята вода 1453 6-15
Котли на прегрята вода 1599 6-15
Котли на прегрята вода 1890 6-15
Котли на прегрята вода 2035 6-15
Котли на прегрята вода 2180 6-15
Котли на прегрята вода 2326 6-15
Котли на прегрята вода 2471 6-15
Котли на прегрята вода 2616 6-15
Котли на прегрята вода 2762 6-15
Котли на прегрята вода 2907 6-15
Котли на прегрята вода 3634 6-15
Котли на прегрята вода 4360 6-15
Котли на прегрята вода 5087 6-15

КОТЛИ НА ПРЕГРЯТА ВОДА СЕРИЯ НА ПЕЛЕТИ СИТНИ ВЪГЛИЩА БИОМАСА /ТВЪРДО ГОРИВО/ - АВТОМАТИЗИРАНИ-ТРИХОДОВИ.

Работни Параметри на серията:

Мощностти: от 116 киловата до 3488 киловата.
Работно налягане на серията: от 6 бара до 15 бара
Гориво: Твърди горива ситни /пелети, ситни въглища биомаса, костилки/

Допълнително описание на серията:

✔ Високо КПД на серията.
✔ Има удобна конструкция при високи стойности на налягане.
✔ Проектиран е да разсейва топлинното напрежение при висока температура.
✔ Изработен е с капацитет да отговаря на високи енергийни нужди.
✔ Висока икономичност.
✔ Може да се използва в системите, където има горещо масло и пара не се използва.
✔ Изработва се с компютърно проектиран дизайн и производство
✔ При продължителни работни условия и при внезапна гореща вода
Траковете, осигурява висока производителност.
✔ С оптимална изолация осигурява максимална производителност.
✔ Минимални емисии на вредни газове, щадящ околната среда
✔ Осигурява висока топлинна ефективност.
✔ Осигурява икономия на гориво благодарение на специалната си конструкция.

РАЗРЕЗ НА КОНСТРУКЦИЯТА:

ТИП

Мощност

[kW]

Налягане

[bar]

Котли на прегрята вода 116 6-15
Котли на прегрята вода 174 6-15
Котли на прегрята вода 233 6-15
Котли на прегрята вода 291 6-15
Котли на прегрята вода 249 6-15
Котли на прегрята вода 465 6-15
Котли на прегрята вода 581 6-15
Котли на прегрята вода 756 6-15
Котли на прегрята вода 930 6-15
Котли на прегрята вода 1163 6-15
Котли на прегрята вода 1453 6-15
Котли на прегрята вода 1744 6-15
Котли на прегрята вода 2035 6-15
Котли на прегрята вода 2326 6-15
Котли на прегрята вода 2616 6-15
Котли на прегрята вода 2907 6-15
Котли на прегрята вода 3198 6-15
Котли на прегрята вода 3488 6-15

Контакти/Conatcts София 1618/Sofia 1618 България/BULGARIA

Код за България +359 International code +359


GSM 087 811 2254
e-mail sowilo@abv.bg
http://www.pumpstrade.com