SOWILO Ltd

SOWILO Ltd

 

 

РАЗШИРИТЕЛНИ МЕМБРАННИ СЪДОВЕ-ГЕРМАНИЯ

 

Aquapress D- за питейни нужди

No

Вид

Обем

литри

Ед. Цена

Лв.

Забележка:

1

D 8 - 10 bara

8

 

Макс. Работно налягане 10 bar

2

D 12 -10 bara

12

 

Макс. Работно налягане 10 bar

3

D 18 -10 bara

18

 

Макс. Работно налягане 10 bar

4

D 25- 10 bara

25

 

Макс. Работно налягане 10 bar

5

D 33- 10 bara

33

 

Макс. Работно налягане 10 bar

6

HW 25- хориз. версия

25

 

Макс. Работно налягане 10 bar

7

HW 50 – хориз. версия

50

 

Макс. Работно налягане 10 bar

8

60 DE

60

 

Макс. Работно налягане 10 bar

9

80 DE

80

 

Макс. Работно налягане 10 bar

10

100 DE

100

 

Макс. Работно налягане 10 bar

11

200 DE

200

 

Макс. Работно налягане 10 bar

12

300 DE

300

 

Макс. Работно налягане 10 bar

13

500 DE

500

 

Макс. Работно налягане 10 bar

 

 

 

 

 

Thermopress N – за промишлени нужди

No

Вид

Обем

литри

Ед. Цена

Лв.

Забележка:

1

12 N/3

12

 

Макс. Работно налягане 3 bar

2

18 N/3

18

 

Макс. Работно налягане 3 bar

3

25 N/3

25

 

Макс. Работно налягане 3 bar

4

35 N/3

35

 

Макс. Работно налягане 3 bar

 

5

50 N/6

50

 

Макс. Работно налягане 6 bar

6

80 N/6

80

 

Макс. Работно налягане 6 bar

7

100 N/6

100

 

Макс. Работно налягане 6 bar

8

140 N/6

140

 

Макс. Работно налягане 6 bar

9

200 N/6

200

 

Макс. Работно налягане 6 bar

10

250 N/6

250

 

Макс. Работно налягане 6 bar

11

300 N/6

300

 

Макс. Работно налягане 6 bar

12

400 N/6

400

 

Макс. Работно налягане 6 bar

13

500 N/6

500

 

Макс. Работно налягане 6 bar

14

600 N/6

600

 

Макс. Работно налягане 6 bar

15

800 N/6

800

 

Макс. Работно налягане 6 bar

16

1000 N/6

1000

 

Макс. Работно налягане 6 bar

Termopress A – със сменяема диафрагма

17

400 E

400

 

Работно налягане-6 bar

18

500 E

500

 

Работно налягане-6 bar

19

600 E

600

 

Работно налягане-6 bar

20

800 E

800

 

Работно налягане-6 bar

21

1000 E

1000

 

Работно налягане-6 bar

 

ВСИЧКИ РАЗШИРИТЕЛНИ МЕМБРАННИ СЪДОВЕ НА СКЛАД