Стоманени Котли на твърдо гориво стоманени SOWILO на твърдо гориво дърва въглища Турция.
Фирма Совило ЕООД предлага на Вашето внимание серия турски стоманени котли на твърдо гориво стоманени. Всеки котел притежава табло за управление, което позволява прецизно автоматично регулиране на температурата, подържане на постоянна температура посредством  контролен панел.
Серията котли SOWILO на твърдо гориво, които предлагаме на вашето внимание се произвеждат в широкият диапазон от 70 kW до 1395 kw, като топлинната мощност зависи от видът на използваното гориво, дърва, въглища или коксови въглища. Голямата гама от мощности прави този продукт подходящ за използване, в парници, оранжерии, средни и големи сгради училища, детски градини, бизнес и подобен тип обществени сгради, търговски складове всякакъв тип малки средни или големи, предприятия и цехове.

Вентилаторът с който са оборудвани котлите на твърдо гориво позволява бързо разгаряне и пълно изгаряне на използавните твърди горива, което гарантира висока топлинна ефективност и икономичност на този продукт. Цялата серия на този турски производител се изнася в страните от западна Европа, което гарантира високо качество. Задължително при монтажа и експлоатацията на продукта трябва да се спазят всички технически норми и изисквания, за да бъде гарантирано правилното функциониране на съоражението и дългият му експлоатационен живот.
Лесната експлоатация, икономичност и изгодната цена прави този котел прекрасна алтернатива на нафтовите електрически или газови котли.

Напълно окомплектовани с табло за управление и вентилатор. Много високо качество. Голямото разнообразие от мощности може да задоволи абсолютно всяко търсене като тези продукти могат да се влагат в сгради, едно и многофамилини къщи, болници, училища, детски градини, халета, фабрики, парници оранжерии. Притежават всички необходими сертификати за качество и могат да бъдат влагани на територията на ЕС.

Контакти: София Бъкстон Чинар 5 тел/факс 02/955 84 16 GSM 0896/22 88 02 GSM 0878/29 11 20 GSM 0888/73 21 83 e-mail sowilo@abv.bg

КАТАЛОГ КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО SOWILO СТОМАНЕНИ
СЕРИЯ ТРИХОДОВИ
ОТ 93 kW – 1395 kW
АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМРЕАТУРАТА КОМПЛЕКТ С ТАБЛО И ВЕНТИЛАТОР

Sowilo ltd. Sofia Bakston Chinar 5 tel/fax 02/955 84 16 GSM 0896/22 88 02 GSM 0878/29 11 20 GSM 0888/73 21 83 http://www.kotli.biz http://www.pumpstrade.com e-mail sowilo@abv.bg

Описание на продукта: Серия стоманени котли на твърдо гориво с тръбите за димогарните газове. Напълно окомплектовани с табло за управление и вентилатор. Автоматично регулиране на температурата.Автоматичен контрол на помпата. Широк диапазон от мощности прави този продукт изключително подходящ за всякакъв тип сгради, включително административни сгради, едно и многофамилни къщи, болници, училища, детски градини, оранжерии, парници, халета и др
Работно налягане до 3 бара тестово налягане 5 бара.

Технически данни и Размери на котли на твърдо гориво SOWILO

Котли на твърдо гориво SOWILO A на дърва въглища кокс с табло и вентилатор. Топлинна
Мощност
Kcal/h
Топлинна
Мощност
kW
G
мм
U
мм
Y
мм
Комин
мм
Вода
Вх-Изх
bar
Раб.
Нал.
Котли на твърдо гориво 80.000 93 1100 1850 1370 250x250 2" 3
Котли на твърдо гориво 90.000 105 1100 1820 1370 250x250 2" 3
Котли на твърдо гориво 100.000 116 1100 1890 1580 250x250 2" 3
Котли на твърдо гориво 120.000 140 1100 2190 1580 250x250 Dn 65 3
Котли на твърдо гориво 150.000 174 1150 2240 1740 250x250 Dn 65 3
Котли на твърдо гориво 200.000 233 1150 2240 1740 300x300 Dn 65 3
Котли на твърдо гориво 250.000 291 1480 2400 1690 350x350 Dn 80 3
Котли на твърдо гориво 300.000 349 1480 2480 1690 350x350 Dn 80 3
Котли на твърдо гориво 350.000 407 1480 2600 1690 400x400 Dn 80 3
Котли на твърдо гориво 400.000 465 1450 2500 1940 400x400 Dn 100 3
Котли на твърдо гориво 450.000 523 1450 2750 1940 500x500 Dn 100 3
Котли на твърдо гориво 500.000 581 1450 3000 1940 500x500 Dn 100 3
Котли на твърдо гориво 550.000 640 1900 2600 2070 500x500 Dn 100 3
Котли на твърдо гориво 600.000 698 1900 2750 2070 600x600 Dn 100 3
Котли на твърдо гориво 700.000 814 1900 3000 2070 600x600 Dn 125 3
Котли на твърдо гориво 750.000 872 2070 2750 2190 600x600 Dn 125 3
Котли на твърдо гориво 800.000 930 2070 2900 2190 600x600 Dn 125 3
Котли на твърдо гориво 900.000 1047 2070 3050 2190 600x600 Dn 125 3
Котли на твърдо гориво 1000.000 1163 220 3200 2390 600x600 Dn 125 3
Котли на твърдо гориво 1200.000 1395 2300 3200 2490 650x650 Dn 150 3

-Тази серия притежава специален дизайн за да може да изгаря въглища и дърва с ниска калоричност.
-Изключително тиха и ефективна работа благодарение на изключителната си конструкция.
-Автоматично регулиране на температурата благодарение на таблото за управление и вентилатора.
-Високо КПД благодарение на тръбите за димогарните газове, конструкцията на котелното тяло и добрата топлоизолация.
-В случай на прекомерно зареждане с гориво , автоматичната система за изгаряне контролира топлина и процеса на изгаряне чрез притока на въздуха и предпазва от прекомерно изгаряне. Така се получава икономичност и се постига оптимална консумация на гориво.
- Благодарение на таблото се осъществява автоматична работа на вентилатора и помпата. система за контрол, пълна и хомогенна изгарянето топлина Постигнато е контролирано в рамките на системата.
-  Капаците на котела се монтират и демонтират изключително лесно.
- Те имат много добра топлоизолация. цялото котелно тяло е с изолационен материал.
- В ръчно зареждане модели, системата за контрол работи 220V / 380V и 50H / 50H мрежово напрежение. В моделите с горелка, се използва 380V / 50H мрежово напрежение.
- Контролният блок може да се контролира дистанционно, без да има кабел.
-Всички Стоманени котли на твърдо гориво SOWILO притежават Европейски сертификат за качество CE, и други сертификати за качество, Декларация за съотвествие, и Паспорт на изделието и могат да бъдат влагани на всякакви обекти на територията на ЕС, както и в обекти по програми на ЕС, държавни и обществени поръчки

КАТАЛОГ КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО SOWILO СТОМАНЕНИ
СЕРИЯ ТРИХОДОВИ
ОТ 29 kW – 349 kW
АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМРЕАТУРАТА КОМПЛЕКТ С ТАБЛО И ВЕНТИЛАТОР

Sowilo ltd. Sofia Bakston Chinar 5 tel/fax 02/955 84 16 GSM 0896/22 88 02; GSM 087 811 2254 http://www.kotli.biz http://www.pumpstrade.com e-mail sowilo@abv.bg

Описание на продукта: Серия стоманени триходови котли на твърдо гориво с тръбите за димогарните газове. Напълно окомплектовани с табло за управление и вентилатор. Котлите са с три врати. Изключително качество на материалите и изработката на тази серия. Автоматично регулиране на температурата.Автоматичен контрол на помпата. Широк диапазон от мощности прави този продукт изключително подходящ за всякакъв тип сгради, включително административни сгради, едно и многофамилни къщи, болници, училища, детски градини, оранжерии, парници, халета и др
Работно налягане до 3 бара тестово налягане 5 бара.

Технически данни и Размери на котли на твърдо гориво SOWILO

Котли на твърдо гориво SOWILO A на дърва въглища кокс с табло и вентилатор. Топлинна
Мощност
Kcal/h
Топлинна
Мощност
kW
G
мм
U
мм
Y
мм
Комин
мм
Вода
Вх-Изх
Котли на твърдо гориво 25.000 29 530 1050 1390 250x250 1"
Котли на твърдо гориво 40.000 47 540 1160 1420 250x250 1 1/2"
Котли на твърдо гориво 50.000 58 595 1210 1420 250x250 1 1/2"
Котли на твърдо гориво 60.000 70 595 1410 1470 250x250 Dn 65
Котли на твърдо гориво 80.000 93 685 1470 1640 250x250 2"
Котли на твърдо гориво 100.000 116 685 1610 1650 300x300 2"
Котли на твърдо гориво 120.000 140 720 1950 1770 350x350 2"
Котли на твърдо гориво 150.000 174 725 1960 1970 350x350 Dn 65
Котли на твърдо гориво 170.000 198 925 1960 1970 350x350 Dn 65
Котли на твърдо гориво 180.000 209 925 2060 1970 400x400 Dn 65
Котли на твърдо гориво 190.000 221 925 2160 1970 400x400 Dn 65
Котли на твърдо гориво 200.000 233 925 2210 1970 500x500 Dn 65
Котли на твърдо гориво 220.000 256 925 2310 1980 500x500 Dn 65
Котли на твърдо гориво 250.000 291 925 2360 1980 500x500 Dn 65
Котли на твърдо гориво 300.000 349 925 2448 1980 600x600 Dn 80

Пълен контрол и пълно изгаряне на горивото благодарение на автоматичната система.

·Окомплектован с табло и вентилатор с тръбите за димогарните газове и три врати.
· Високо КПД.
· Благодарение на цифровото табло за управление автоматично регулиране на притока на въздуха.
· Дигиталният термостат поддържа температурата в системата. Желаната температура се регулира в диапазона.

· Скарата има специален дизайн, за да се постигне оптимална гориво-въздушен процес.

· изключителна конструкция на камерата.
· непроницаемостта на изгорели газове и въглища дъмпинг нос enablesER. Той е проектиран да бъде лесно да се отваря и затваря и устойчиви на деформация. Контролерът за изгаряне стая може да се контролира чрез наблюдение прозорец, който е устойчив на термична и механична шок и парене. Това може да се контролира.
· отстраняване пепелта става чрез пепелник присъстващ във всички модели. Изгорени въглища и сгурия живот да бъде взето от камерата за отстраняване на пепелта лесно чрез отстраняване на пепелника и почистването на котела може да бъде изключително функционално.
· Благодарение на четката за почистване, тръбите за димогарните газове  могат да се почистват редовно.
· Температурата на котел за отопление се поддържа в желаната стойност диапазон от цифрова система за контрол. Той може да се управлява дистанционно без кабел като опционна поръчка.

-Всички Стоманени котли на твърдо гориво SOWILO притежават Европейски сертификат за качество CE, и други сертификати за качество, Декларация за съотвествие, и Паспорт на изделието и могат да бъдат влагани на всякакви обекти на територията на ЕС, както и в обекти по програми на ЕС, държавни и обществени поръчки

КАТАЛОГ КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО SOWILO СТОМАНЕНИ
СЕРИЯ ЧЕТИРИХОДОВИ
ОТ 145 kW – 580 kW
АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМРЕАТУРАТА КОМПЛЕКТ С ТАБЛО И ВЕНТИЛАТОР

Описание на продукта: Серия стоманени четириходови котли на твърдо гориво с тръбите за димогарните газове. Напълно окомплектовани с табло за управление и вентилатор. Котлите са с три врати. Изключително качество на материалите и изработката на тази серия. Автоматично регулиране на температурата.Автоматичен контрол на помпата. Широк диапазон от мощности прави този продукт изключително подходящ за всякакъв тип сгради, включително административни сгради, едно и многофамилни къщи, болници, училища, детски градини, оранжерии, парници, халета и др
Работно налягане до 3 бара тестово налягане 4,5 бара.
Мощности от 145 киловата до 580 киловата.

МОЩНОСТТИ ПРОИЗВЕЖДАНИ НА ТАЗИ СЕРИЯТА.

Котли на твърдо гориво SOWILO на дърва въглища кокс с табло и вентилатор. Топлинна
Мощност
Kcal/h
Топлинна
Мощност
Kcal/h
Котли на твърдо гориво 125.000 145
Котли на твърдо гориво 150.000 174
Котли на твърдо гориво 175.000 203
Котли на твърдо гориво 200.000 232
Котли на твърдо гориво 250.000 291
Котли на твърдо гориво 300.000 349
Котли на твърдо гориво 350.000 407
Котли на твърдо гориво 400.000 465
Котли на твърдо гориво 450.000 523
Котли на твърдо гориво 500.000 581

-Всички Стоманени котли на твърдо гориво SOWILO притежават Европейски сертификат за качество CE, и други сертификати за качество, Декларация за съотвествие, и Паспорт на изделието и могат да бъдат влагани на всякакви обекти на територията на ЕС, както и в обекти по програми на ЕС, държавни и обществени поръчки

КАТАЛОГ КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО SOWILO СТОМАНЕНИ
СЕРИЯ ТРИХОДОВИ – ЦИЛИНДРИЧНА КАМЕРА
ОТ 145 kW – 11160 kW
АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМРЕАТУРАТА КОМПЛЕКТ С ТАБЛО И ВЕНТИЛАТОР

Описание на продукта: Серия стоманени триходови котли на твърдо гориво с тръбите за димогарните газове. Напълно окомплектовани с табло за управление и вентилатор. Котлите са с три врати. Изключително качество на материалите и изработката на тази серия. Автоматично регулиране на температурата.Автоматичен контрол на помпата. Широк диапазон от мощности прави този продукт изключително подходящ за всякакъв тип сгради, включително административни сгради, едно и многофамилни къщи, болници, училища, детски градини, оранжерии, парници, халета и др
Работно налягане до 3 бара тестово налягане 4,5 бара.
Мощности от 145 киловата до 1160 киловата.

-Всички Стоманени котли на твърдо гориво SOWILO притежават Европейски сертификат за качество CE, и други сертификати за качество, Декларация за съотвествие, и Паспорт на изделието и могат да бъдат влагани на всякакви обекти на територията на ЕС, както и в обекти по програми на ЕС, държавни и обществени поръчки

КАТАЛОГ КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО SOWILO СТОМАНЕНИ
СЕРИЯ ТРИХОДОВИ – НАПЪЛНО ЦИЛИНДРИЧНИ
ОТ 145 kW – 1160 kW
АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМРЕАТУРАТА КОМПЛЕКТ С ТАБЛО И ВЕНТИЛАТОР

Котли на твърдо гориво SOWILO цилиндрични от 143 kW до 5000 kW – максимална топлинна мощност- Мощността зависи от използваното гориво.

Тази серия е оборудвана с табло за управление и вентилатор които са включени в цената. Предлага се и в изпълнение без табло за управление и вентилатор Високо КПД и нисък разход на гориво. Триходови цилиндрични котли на твърдо гориво SOWILO.

Мощност kW

серия

тип

тип

Цена в лева без ДДС

Price Euro without Vat

Котли на твърдо гориво  SOWILO 143 kW

цилиндрични

триходови

Цени в лева без ДДС по запитване

on request

Котли на твърдо гориво  SOWILO 163 kW

цилиндрични

триходови

Цени в лева без ДДС по запитване

on request

Котли на твърдо гориво  SOWILO 186 kW

цилиндрични

триходови

Цени в лева без ДДС по запитване

on request

Котли на твърдо гориво  SOWILO 210 kW

цилиндрични

триходови

Цени в лева без ДДС по запитване

on request

Котли на твърдо гориво  SOWILO 233 kW

цилиндрични

триходови

Цени в лева без ДДС по запитване

on request

Стоманен Котел твърдо гориво SOWILO 291 kW

цилиндрични

триходови

Цени в лева без ДДС по запитване

on request

Котли на твърдо гориво  SOWILO 349 kW

цилиндрични

триходови

Цени в лева без ДДС по запитване

on request

Котли на твърдо гориво  SOWILO 407 kW

цилиндрични

триходови

Цени в лева без ДДС по запитване

on request

Котли на твърдо гориво  SOWILO 466 kW

цилиндрични

триходови

Цени в лева без ДДС по запитване

on request

Котли на твърдо гориво  SOWILO 525 kW

цилиндрични

триходови

Цени в лева без ДДС по запитване

on request

Котли на твърдо гориво  SOWILO 581 kW

цилиндрични

триходови

Цени в лева без ДДС по запитване

on request

Котли на твърдо гориво  SOWILO 698 kW

цилиндрични

триходови

Цени в лева без ДДС по запитване

on request

Котли на твърдо гориво  SOWILO 814 kW

цилиндрични

триходови

Цени в лева без ДДС по запитване

on requestо

Котли на твърдо гориво  SOWILO 930 kW

цилиндрични

триходови

Цени в лева без ДДС по запитване

on request

Котли на твърдо гориво  SOWILO 1048 kW

цилиндрични

триходови

Цени в лева без ДДС по запитване

on request

Котли на твърдо гориво  SOWILO 1164 kW

цилиндрични

триходови

Цени в лева без ДДС по запитване

on request

Котли на твърдо гориво  SOWILO по поръчка 1200+ kW

цилиндрични

триходови

Цени в лева без ДДС по запитване

on request

-Всички Стоманени котли на твърдо гориво SOWILO притежават Европейски сертификат за качество CE, и други сертификати за качество, Декларация за съотвествие, и Паспорт на изделието и могат да бъдат влагани на всякакви обекти на територията на ЕС, както и в обекти по програми на ЕС, държавни и обществени поръчки

За правилен избор на котела трябва да знаете необходимата мощност за захранване на отоплителната ви инсталация. Тя трябва да бъде прецизирана и да не бъде по-малка от необходимата защото при такъв случай няма да може да бъде захранена и няма да бъде достигната необходимата температура за отопление на помещенията. Задължително котлите на твърдо гориво трябва да бъдат монтирани от хора имащи познания в топлотехниката както и последвалата експлоатация да бъде съобразена с техническите изисквания за съответният продукт съобразени с техническите норми и зисквания. Не оставяйте Вашият котел без вода дълго време защото това може да породи корозия, която да съкрати експлоатационният му живот. Задължително напълнете Вашата инсталация с антифриз или подобен незамръзващ флуид за да предотвартите евентуално замръзване, което би могло да доведе до дефектиране на котелът Ви. Котлите от тази серия не бива да бъдат монтирани в помещения, които са обетавани от хора. Правилната експлоатация Ви гарантира нисък разход на гориво и дълъг експлоатационен живот. Задължително монтирайти трипътен смесителен вентил във Вашата система и спазвайте инструкцийте за монтаж и експлоатация от производителя.


Относно стоманени котли на твърдо гориво:

Контакти/Conatcts София 1618/Sofia 1618 България/BULGARIA

Код за България +359 International code +359


GSM 087 811 2254
e-mail sowilo@abv.bg
http://www.pumpstrade.com